Защита на личните данни

Защита на Вашите данни в antibot.bg

Събирането, използването и обработването на лични данни при работа с antibot.bg се извършва от организацията, поддържаща уебсайта botfrei.de, а именно - eco - Асоциацията на германската Интернет индустрия, която по-долу заявява, че eco Германия гарантира спазването на принципите на българското и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни, в това число на ЗЗЛД.

I. Общи

Ние, eco - Асоциация на германската Интернет Индустрия e. V., Lichtstraße 43h, 50825 Cologne (наричана по-нататък "еcо"), приемаме защитата на личните Ви данни много сериозно и строго спазваме правилата на Закона за защита на личните данни. Следващото по-долу обяснение дава представа за това как гарантираме тази защита. Бихме искали специално да подчертаем пред Вас, като посетител на нашите уебсайтове, абонат на бюлетина "еcо News" или гост на нашите многобройни организации, какъв тип данни събираме, защо събираме тези данни, как винаги определяме как най-добре да се свържем с Вас при използването на Вашите лични данни.

II. Посещаване на botfrei.de

eco временно събира и съхранява данни на сървърните си лог файлове, които браузърът Ви оставя след себе си и които файлове са достъпни, когато посетите botfrei.de.

Примери за информацията, която събираме и анализираме включват интернет протокол адрес (IP адрес), който свързва компютъра Ви с интернет, информация за компютъра и връзката с интернет, т.е. тип на браузъра, версия и номер, операционна система и платформа.

Преди да бъдат запазени каквито и да са записи от данни, IP адресът ще бъде анонимизиран чрез промяна на последните цифри.

От всеки достъп / запитване се записват следните данни:

  • Версия/тип на браузъра
  • Свързана операционна система
  • Анонимизиран IP адрес от свързващия се компютър
  • Дата и час на сървърното поискване
  • Достъпената страница / име на преглеждания файл
  • Големина на прехвърлената информация
  • Брой на кликвания / изтегляния в анонимизирана форма групирани по държави (съкратени / променени IP-адреси)
  • Доклад относно това дали е било успешно влизането/запитването

От наша страна ние не използваме бисквитки или други техники, които служат за проследяване на потребителското поведение.

Не се извършва сливане на гореспоменатите данни с други източници на данни. Всички данни ще бъдат изтрити след статистически и свързани със сигурността анализи.

III. Вашите права

Имате право винаги да изисквате допълнителна информация за данните, съхранявани във връзка с Вашите лични данни, за това кой и с каква цел ги съхранява и притежава. Освен това имате пълното право да поискате отмяна и / или спиране, както и корекция на данните Ви. Моля, изпращайте своите въпроси към нашият делегат за защита на данните, с е-мейл адрес datenschutz@eco.de на, по пощата на адреса ни - eco Association of the German Internet Industry e. V., lichtstraße 43h, 50825 Cologne, Германия с тема: "защита на данните", или по факс на номер +49 (0) 221 / 7000 48 11

IV. Предаване на трети лица

Данните, събрани от нас, не се продават. Ние разпространяваме информацията, която получаваме, между нашите собствени организации. Защитата на данните при тези свързани бизнеси е обяснена по-долу:
Свързани бизнеси
Свързаните бизнеси, които са контролирани от еcо, се подчиняват на или следват същите указания и осигуряват най-малко същата защита на данните, дадена в това обяснение.
Защита на еcо и трети страни
Ние ще разкриваме лични данни, ако сме законово задължени или ако се изисква такова разкриване, за да защитим правата си и тези на трето лице.
С ваше съгласие
Във всички други случаи, ние ще Ви информираме за лична информация, която е трябвало да бъде предадена на трета страна и ще Ви дадем възможност да ни предоставите Вашето съгласие.

V. Допълнителна информация и справки

Нашите уеб сайтове, услуги, както и инициативи, постоянно се променят - точно както се променят обяснението за защита на данните и нашите условия за ползване. Ние ще Ви информираме на определени интервали за валидните насоки, споменати тук. Въпреки това, трябва да посещавате нашите сайтове редовно и трябва да вземате под внимание каквито и да било промени. При условие, че няма други нормативни актове, подлежащи на използването на информацията, които имаме за Вашите данни, това обяснение за защита на данните има предимство. Уверяваме Ви, че значително отклонение от нашето обяснение за защита на данните, което води до по-слаба защита на вече запазените данни, ще се извършва само с предварителното Ви одобрение.

Вашето доверие е много важно за нас. Затова бихме искали да бъдем винаги в комуникация с Вас, когато това е необходимо за използването на Вашите лични данни и да отговаряме на всички Ваши въпроси. Ако имате въпроси, на които това обяснение за защита на данните не беше в състояние да отговори, или ако желаете повече информация, моля винаги се отнасяйте до делегата за защита на данните, на на адреса на eco Асоциацията на германската Интернет индустрия с тема: "защита на данни".

eco - Association of the German Internet Industry
Lichtstraße 43h
50825 Cologne, Germany
Phone: + 49 (0) 221 / 70 00 48 - 0
Fax: +49 (0) 221 / 70 00 48 - 111
E-Mail: info@eco.de, datenschutz@eco.de
Web: http://www.eco.de