За проекта

ACDC (Съвременен център за кибер защита) е европейски пилотен проект, финансиран по Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” на Европейската комисия по програма „Подкрепа за политиката в областта на ИКТ“. Целта на проекта е да бъдат изградени Европейски центрове за киберзащита, 8 национални центъра за поддръжка и клирингова къща.

Анти Ботнет центъра Ви помага със съвети да премахнете ботнет заразите от своя компютър.

Check and Secure
Тази уеб услуга е безплатен онлайн инструмент за предпазване на Вашия компютър. Въз основа на резултатите се правят различни проверки.

Форум на botfrei.de
Безплатен форум за поддръжка за бърза, индивидуална помощ от нашата общност.

Блог на botfrei.de
Блог с информация за сигурност на компютрите и интернет сигурност, както и подробни инструкции.

Поддържат се контакти с потребителите чрез акаунтите на ACDC в социалните мрежи както и блога и форума на botfrei.de.