Условия за ползване на antibot.bg

antibot.bg е създаден по модел на botfrei.de, поради което условията за неговото ползване, дадени по-долу, са същите, както и за botfrei.de. Прочетете ги внимателно. Използвайте информацията на уебсайта antibot.bg, за да постигнете по-добра и по-ефективна защита на Вашите данни и Вашия компютър. За Ваше улеснение можете да ползвате опциите за създаване на версия за печат или запомняне на копие.

I. Общи сведения

antibot.bg уеб страниците могат да бъдат използвани само при спазване на определени условия. Използването на antibot.bg уеб страниците означава, че приемате валидността на тези условия за ползване. Използването на antibot.bg уеб страниците е на Ваш собствен риск.

II. Достъп до antibot.bg уеб страниците

Поради естеството на Интернет и компютърните системи, CERT България не дава гаранция за непрекъсната наличност на antibot.bg уеб страниците. Освен това, CERT България си запазва правото да заличава работещи, частично или изцяло, уеб страници, или да публикува нови antibot.bg уеб страници по всяко време без предизвестие.

III. Използване на предоставяните съдържание и информация

Цялата информация, публикувана от CERT България на antibot.bg, е изследвана и компилирана внимателно и съвестно. От особено значение е осигуряването на подходяща и актуална информация. Независимо от това могат да възникват грешки. Всеки потребител сам е отговорен за проверката на точността, пълнотата и актуалността на предоставяната информация. CERT България не носи отговорност за актуалността, верността и пълнотата на информацията, освен в случаите, когато тази непълнота, неактуалност или невярност на информацията, или последствията, произтичащи от евентуални грешни тълкувания на информацията, предоставяна от потребителя, се дължат на грубо нехайство и умисъл от страна на CERT България. Информацията на уеб страниците на antibot.bg е от общ характер и не е съобразена с конкретните потребности в отделните ситуации.


При използване на antibot.bg, потребителите трябва да гарантират, че при никакви обстоятелства:

  • лица, особено непълнолетни, няма да злоупотребяват с личните си права;
  • няма да нарушават нормите за морал и благоприличие;
  • няма да нарушават търговските права на собственост и авторските права или други права за собственост;
  • няма да разпространяват вируси, троянски коне или други програми, които могат да навредят на софтуера;
  • няма да въвеждат, пазят или изпращат линкове или съдържание, които потребителят няма право да въвежда, пази или изпраща, особено ако горепосочените линкове или съдържание са в нарушение на задълженията за конфиденциалност, или са незаконни в противоречие с договори и/или са просто неверни;
  • • няма да разпространяват рекламни или непоискани имейли (т.нар. спам), неподходящи предупреждения за вируси, неизправности и други подобни или да канят други хора да взимат участие в конкурси, верижни писма, пирамидални игри или да извършват други подобни действия.

CERT България не поема никаква отговорност за загуби, понесени от потребителя в резултат на злоупотреба с предоставяната информация.

IV. Авторски права, брандове и логота

Съдържанието и структурата на antibot.bg и по-специално използваните логота са със запазени авторски права. Освен ако не е указано друго, цялата информация, публикувана на antibot.bg уеб страниците (текст, картинки, графики, видео или анимационни файлове), се предоставя за свободен достъп и безплатно на потребителите. Всеки потребител може да използва и записва (изтегля) предоставената информация за свои цели. Всяка друга употреба или злоупотреба с информация, по-специално, дублиране, изменение или интегриране в публикации от всякакъв вид е позволена само с предварителното разрешение на CERT България или съответния собственик на информацията.
Допълнителните права върху търговската марка (по-специално правата върху брандове и права върху имена) остават, без изключение, собственост на eco.

V. Линкове и препратки към други уебсайтове

antibot.bg уеб страниците могат да съдържат линкове и/или други препратки към уебсайтове на трети страни.
CERT България не поема гаранция за точността, прецизността, надеждността и пълнотата на информацията в уеб сайтове, към които препращат линковете и изрично отхвърля отговорността за грешки или пропуски, които могат или не могат да се съдържат в тях, тъй като CERT България не може да влияе върху съдържанието и информацията и не ги проверява. Линковете към други уеб сайтове трябва да се третират само като помощни средства и не трябва да се предполага, че CERT България одобрява дадения сайт или продуктите или услугите, описани в него, или ги смята за правилни.

VI. Поставяне на линкове на antibot.bg уеб страниците

Линкове на antibot.bg уеб страниците могат да бъдат въвеждани само ако не нарушават никакви права на CERT България.

VII. Важна забележка относно компютърните вируси, троянските коне и други заплахи

Въпреки че постоянно се старае да запазва antibot.bg уеб страниците безопасни, CERT България не дава никаква гаранция, че antibot.bg уеб страниците в действителност не съдържат заплахи. Заради собствената си безопасност, а също така и за да предотвратява внасянето на вируси и други заплахи на antibot.bg уеб страниците, потребителят трябва да взима адекватни мерки за безопасност, по-специално, да използва подходящи скенери за вируси, преди да изтегля информация, софтуер и документация.

VIII. Защита на данните

CERT България ще спазва приложимите разпоредби за защита на данните при събирането, използването и обработването им в antibot.bg.

IX. Заключителни разпоредби

CERT България си запазва правото да променя или актуализира настоящите условия за ползване и друга информация, съдържаща се в antibot.bg уеб страниците, по всяко време без предизвестие. Това важи и за подобрения или изменения на продукти, услуги или инициативи, описани на този сайт.