Свалете HitmanPro.EU-Cleaner от Surfright

Информация за събирането и обработване на данни при изтегляне и използване на HitmanPro.EU-Cleaner

HitmanPro.EU-Cleaner е продукт на SurfRight B.V., публикуван съвместно с Anti-Botnet Advisory Centre на eco Association.
Контакт:
SurfRight B.V., Postbus 960, 7550 AZ Hengelo, Холандия
Eco – Асоциация на немската интернет индустрия, Lichtstrasse 43h, 50825 Cologne.

Не е необходимо да предоставяте каквито и да е лични данни, за да свалите и използвате HitmanPro.EU-Cleaner.

Какви данни ще бъдат събрани от Avira Surfright HitmanPro.EU-Cleaner?

Surfright HitmanPro.EU-Cleaner събира и обработва данни само във връзка с актуализации. Актуализациите ще бъдат използвани за премахване на заплахи от компютъра Ви и поддържане на продукта актуален. Въвеждайки актуализации Surfright HitmanPro.EU-Cleaner се свързва със сървъра за актуализиране на Surfright GmbH. Сървърът за актуализации съдържа най-новите версии на продукта (ако има такива), по-специално на най-новите вирусни сигнатури и рутинни процедури за откриване. По този начин HitmanPro.EU-Cleaner ще бъде винаги актуална и ще бъде в състояние да премахне най-новите заплахи от Вашия компютър.С този метод на актуализация, така наречените UAS (User Agent String), включително и IP-адреса от Вашия компютър ще се прехвърлят и запишат само в регистрационния файл на сървъра за обновяване на HitmanPro.EU-Cleaner.

UAS включва стандартизирана информация относно следните технически системни стойности:

  • Информация занимаваща се със Surfright HitmanPro.EU-Cleaner
  • Номера на версията, която Surfright HitmanPro.EU-Cleaner използва, за да зарежда актуализациите
  • Езика на продукта
  • Уникалният сериен номер, който бива случайно генериран, докато се копира.

Допълнителни данни няма да бъдат събрани или обработвани.

В какви случаи ще бъдат използвани прехвърлените данни за актуализация?

Събраните данни ще бъдат анонимни и ще бъдат използвани единствено за статистически данни. Статистическата информация служи главно за подобряване и по-нататъшно развитие на Surfright HitmanPro.EU-Cleaner.

По отношение на сигурността на Вашия компютър, спазвайте следните основни правила:

Повече информация за защитата на Вашия компютър можете да намерите на страница Предпазване.