Преинсталиране на Windows

Ако не сте успели да премахнете заразата, е препоръчително да преинсталирате Windows. Ползвайте инструкции които да Ви помогнат в преинсталирането на Windows XP, Windows Vista и Windows 7.

Уверете се, че сте архивирали своите данни преди да преинсталирате Windows.

Инструкции за инсталация

Нова инсталация Windows XP
Нова инсталация Windows Vista
Нова инсталация Windows 7
Промяна на BIOS boot sequence

Програми за архивиране

От съществено значение е да защитите важната за Вас информация преди нова инсталация и/или преди да почистите компютъра си. Вградената програма за архивиране на Windows би трябвало да е достатъчна. Също така е възможно да се използват други програми, като например безплатната Personal Backup или подобен безплатен software, напр. Areca Backup. Инструкции за за архивиране на Вашите данни ще намерите тук: Референция на Microsoft: Архивиране.

За да предотвратите заразяване на Вашия компютър, обърнете внимание на тези важни правила:

Повече информация за защитата на Вашия компютър можете да намерите на страница Предпазване.