Свалете EU Ransomware Cleaner от G DATA

Информация за събиране и обработване на данни при изтегляне и използване на EU Ransomware Cleaner

EU Ransomware Cleaner е продукт на G DATA Software AG, публикуван съвместно с Anti-Botnet Advisory Centre на eco Association, подкрепен от Германската федерална служба за информационна сигурност.
Контакт:
G DATA Software AG, Königsallee 178 b, 44799 Bochum, Германия
еco – Асоциация на немската интернет индустрия, Lichtstrasse 43h, 50825 Cologne, Германия.

Не е необходимо да предоставяте каквито и да е лични данни, за да свалите и използвате EU Ransomware Cleaner.

Какви данни ще бъдат събрани от EU Ransomware Cleaner?

След успешното премахване на ransomware, G DATA EU Ransomware Cleaner изпраща стандартизирана информация за следните стойности на техническите системи:

  • Оригиналното име на файла и местоположението на зловредния софтуер
  • Версия на операционната система и антивирусния продукт
  • Номерът на версията на EU Ransomware Cleaner
  • Уникален сериен номер, случайно генериран по време на инсталацията

Ако е открит подозрителен изпълним файл той също може да бъде изпратен. Никакви други данни не се събират или обработват.

Важно: Лични данни не се изпращат. Изпращаната информация не е предназначена за идентифициране на потребителите.

Как се използва събраната информация?

Когато обработваме и съхраняваме данни, това е съобразено със законовите изисквания за защита на личните данн, които се прилагат в съответната страна. G DATA подхожда с изключително внимание към защитата на всички данни от неоторизиран достъп.

Оценката на данните се извършва в G Data Security Labs и се използва за научноизследователски цели само в областта на сигурността в информационните технологии. Нашата основна цел е да изследваме рисковете за сигурността и развитието на механизми за защита. Някои примери за приложенията са например създаване на blocklists, статистически доклади за публикуване в списания или разработването на стандарти за технологиите за защита. Вие като клиенти на G DATA ще бъдете по-добре информирани в бъдеще по отношение на компютърните заплахи и Вашите компютри ще имат още по-висока степен на защита.

По отношение на сигурността на Вашия компютър, спазвайте следните основни правила:

Повече информация за защитата на Вашия компютър можете да намерите на страница Предпазване.