Други връзки

Check and Secure
Това е инструмент за защита на Вашия компютър. Извършват се различни проверки въз основа на резултатите.

Forum от botfrei.de
Форум за поддръжка за бърза, индивидуална помощ от общността.

Blog от botfrei.de
Блог с информация за PC Security и Internet Security, както и множество инструкции, включително чат платформа на живо.

eco e.V.
Немската асоциация на Интернет индустрията.

За да предотвратите заразяване на Вашия компютър, обърнете внимание на тези важни правила:

Повече информация за защитата на Вашия компютър можете да намерите на страница Предпазване.