Свалете EU-Cleaner от Avira

Информация за събирането и обработване на данни при изтегляне и използване на EU-Cleaner

Avira EU-Cleaner е продукт на Avira Operations GmbH & Co. KG, публикувана съвместно с Anti-Botnet Advisory Centre на eco Association.
Контакт:
Avira Operations GmbH & Co. KG, Kaplaneiweg 1, 88069 Tettnang
Eco – Асоциация на немската интернет индустрия, Lichtstrasse 43h, 50825 Cologne.

Не е необходимо да предоставяте каквито и да е лични данни, за да свалите и използвате EU-Cleaner.

Какви данни ще бъдат събрани от Avira EU-Cleaner?

Avaira EU-Cleaner събира и обработва данни само във връзка с актуализации. Актуализациите ще бъдат използвани за премахване на заплахи от компютъра Ви и поддържане на продукта актуален. Въвеждайки актуализации Avira EU-Cleaner се свързва със сървъра за актуализиране на Avira Operations GmbH & Co. KG. Сървърът за актуализации съдържа най-новите версии на продукта (ако има такива), по-специално на най-новите вирусни сигнатури и рутинни процедури за откриване. По този начин Avira EU-Cleaner ще бъде винаги актуална и ще бъде в състояние да премахне най-новите заплахи от Вашия компютър.С този метод на актуализация, така наречените UAS (User Agent String), включително и IP-адреса от Вашия компютър ще се прехвърлят и запишат само в регистрационния файл на сървъра за обновяване на Avira.

UAS включва стандартизирана информация относно следните технически системни стойности:

  • Информация занимаваща се с Avira EU-Cleaner
  • Номера на версията, която Avira EU-Cleaner използва, за да зарежда актуализациите (Avira Webloader)
  • Езика на продукта
  • Уникалният сериен номер, който бива случайно генериран, докато се копира.

Допълнителни данни няма да бъдат събрани или обработвани.

В какви случаи ще бъдат използвани прехвърлените данни за актуализация?

Събраните данни ще бъдат анонимни и ще бъдат използвани единствено за статистически данни. Статистическата информация служи главно за подобряване и по-нататъшно развитие на Avira EU-Cleaner.

Кои данни ще бъдат събирани и прехвърляни?

Използвайки Avira EU-Cleaner можете да изпратите резултатите от сканирането под формата на доклад към Анти Ботнет центъра. Докладът служи единствено за подобряване на продукта и ще бъде използван само за статистически цели. Изпращането на доклада е абсолютно доброволно. След всяко сканиране ще бъдете попитани дали искате да изпратите доклада, или не. Можете да видите съдържанието на доклада преди да бъде изпратен. Съдържанието на доклада ще бъде криптирано и анонимно (лични данни не се прехвърлят). Самото прехвърляне ще бъде осъществено чрез криптирана връзка.

По отношение на сигурността на вашия компютър, спазвайте следните основни правила:

Повече информация за защитата на Вашия компютър можете да намерите на страница Предпазване.